MEN RITNINGAR ÄR INTE ALLT.

Skisser och ritningar är ju arkitektens / byggkonstruktörens sätt att tydliggöra och presentera sitt, och ert, förslag för dig som uppdragsgivare. Främst inför kommunen, men även inför ev omgivande grannar och byggföretag. Du / ni som beställare benämns då vanligen som s k byggherre.

Att skapa ritningar medför därför även en del tid i form av analys, platsbesök, möten och diskussion innan det digitala ritningsarbetet kan utföras.

Underlagen utgör sedan material för att du, efter bygglov,  ska kunna ta in offerter från lämpligt byggföretag som ska utföra ditt  boendeprojekt som slutkund i enlighet med bygglovet och kontrollplanen och din legitimerade kontrollansvarige.

Rätt utfört kommer kommunen utan problem kunna skriva slutintyg för bygget. Nyttjanderätt till ombyggnadsdelen begränsas eller stoppas om inte slutintyg har kunnat meddelats byggherren från kommunens bygglovsenhet.

Kan låta byråkratiskt men reglerna är skapade för att skydda  husägarna / byggherrarna som anlitar byggföretag.


Lycka till med dina om-och utbyggnadsplaner.  Vi vill gärna hjälpa er komma rätt med era drömmar, behov och bostads-planer och optimera funktion och utförande till än bättre boende för er .