VILKA ÄR VI ?

Vi har sedan starten 1980, initialt som byggentreprenör, betydande erfarenheter av bostadsbyggande, hantverk och ombyggnationer och materialleverantör för villaboenden inom Stor-Stockholm genom vårt tidigare hantverksföretag.


Som byggnadsingeniör och arkitekt har vi sedan 14 år,  2004, övergått till att hjälpa våra kunder med arkitekt - och byggkonstruktionsritningar, och bygglov mm för detta, för alla de som avser utbygga eller förbättra sina befintliga ägda boenden. Även bostadsrättsbostäder förekommer om deras brf-föreningar godkänner betydande bostadsförbättringar. Vi jobbar även med fritidshus som man idag ofta önskar utöka storlek och funktion på.


En målsättning i vårt jobb är att färdiga resultat skall upplevas innebära optimal bofunktion och trivsel och måluppfyllnad och att gällande byggregelverk och lagar följts konstruktionsenligt till full trygghet för kunderna.


Vi jobbar fortfarande mest i Storstockholmsområdet där motiven för om- och tillbyggnader är störst av ekonomiska skäl beroende på storstadens bostadsprisnivåer. Hyreslägenheter ingår ej i vår verksamhet.