DITT NYA BOENDEPROJEKT ?

Behöver Du utöka eller förbättra er nuvarande boendesituation? Men avser att vilja bo kvar i er i övrigt fungerande bostad? Detta blir oftast en mycket bra ekonomisk lösning som väsentligt förbättrar nuvarande boende och er situation när man har etablerat sig och inte önskar flytta eller köpa något nytt med allt vad detta brukar medföra.

Er bostads värde ökar normalt också betydligt mer än den rätt begränsade kostnad i jämförelse som en ombyggnad eller utbyggnad innebär.

Vi har hjälpt våra kunder med deras drömmar och projekt, lösningar och förverkliganden sedan 2004. även vid nyproduktion. Även om vår huvudsakliga produktion avser om- och tillbyggnader.

Bygglov, arkitekttjänster och och byggkonstruktioner är våra uppdrag för att lösa våra kunders bostadssituation. Vi jobbar för att se helheten i era planer utifrån regelverken och kan ev även komma med förslag och lösningar som kan utveckla era önskemål.

Se ett litet bildurval från några av våra utförda kunduppdrag.ABR Bostadsfunktion MOBIL: 070- 7171 544 TELEFON: 08- 754 55 44
E-post: abr.bostadsfunktion@hotmail.com www.bostadsfunktion.se